Wiik Pharma will be attending:

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin årsmøde, Kolding, Denmark
7th-8th September 2018
http://dskfnm.org/


EANM’18, Düsseldorf, Germany
13th - 17th of October 2018
Note: At Eckert & Ziegler’s booth (no. TBA)
http://eanm18.eanm.org